Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

I Informacje ogólne

• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz

zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z

dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu

usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)

• Właścicielem strony internetowej wegielsochaczew.pl oraz administratorem danych

osobowych jest PHU “Łażewski” s.c. Hubert Łażewski Krystyna Łażewska, dane kontaktowe Administratora: 96-500 Sochaczew, ul. Płocka 13, NIP 8371007288

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej.

II Dane osobowe

• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

• Dane osobowe są pozyskiwane podczas składania zamówienia w sklepie lub

wysyłania maila na adres podany na stronie

• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia

• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych

osobowych.

• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści

oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania

zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez

wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: kontakt@wegielsochaczew.pl

 • Pozyskane

przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony

do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)

• Administrator chroni zgromadzone dane osobowe, korzystając z następujących środków:

– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

III Informacja o plikach cookies.

• Serwis korzysta z plików cookies.

• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania

(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu

ich usunięcia przez Użytkownika.

• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym

Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także

automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera

pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne na stronach internetowych Serwisu.

• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu

reklamodawców oraz partnerów.

• Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady

korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony

prywatności Google Analytics.

• Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć

Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z

Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub

czasie pozostawania na danej stronie.

• W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć

reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z

plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia

przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla

procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może

utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

• W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę

internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami

• – Internet Explorer

• – Chrome

• – Safari

• – Firefox

• – Opera

• – Android

• – Safari (iOS)

• – Windows Phone

• – Blackberry

V Udostępnienie danych.

• Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach

prawnie dozwolonych.

• Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis 

upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie

wynikającym z żądania.

VI Postanowienia końcowe

• Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby

udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki

Prywatności, dostępna na stronie wegielsochaczew.pl • W sprawach

nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa

polskiego.

Zadzwoń, dowiedz się więcej i zamów.

W celu złożenia zamówienia lub uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego.